เปิดเหตุผลที่ ผู้ประกันตน ม.33 ไม่ได้สิทธิ์รับเงินเกษตร 15000 บาท

กรณีเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจาย รายละ 5000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 2563 รวมวงเงินของโครงการ 150000 ล้านบาท ตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบคำถามประเด็น ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และก็เป็นเกษตรกร จะได้รับเงินเยียวยาเกษตร 15000 บาทไหม

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!