น้ำตาตกใน เกษตรกรที่มีประกันสังคม ร้องขอเงินเยียวยา 5000

หลังจากที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ข้าราชการที่เป็นเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือนั้น ชาวเกษตรกรที่มีประกันสังคมกลับถูกปัด ไม่ให้ได้รับเงินช่วยเหลือ โพสต์ขอความเห็นใจจาก เฉลิมชัย ช่วยรัฐขอสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร หลังตรวจสอบสถานะ ไม่ได้รับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

ซึ่งบางรายเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ถูกระบุอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม เยียวยาเกษตรกร วุ่น ผู้ขอสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม และ เราไม่ทิ้งกัน ที่ไม่ได้สิทธิ์แห่ขอรับสิทธิ์

หลังตรวจสอบสถานะพบสถานะเป็นเกษตรกร แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร กลับพบว่าพบว่า เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!