ล่าสุด! คนมีลูก คนแก่ คนพิการ รับเงิน 1,000 บาท 3 เดือน (คลิป)

กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมชง ครม. เสนอใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เช่น คนชรา เด็ ก ผู้พิ ก าร คนไ ร้บ้าน และคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยจะแจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ส.ค. ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!