เราไม่ทิ้งกัน สถานะสีเหลือง วันนี้สถานะเปลี่ยนรอรับเงิน เช็กเลย

สำหรับมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน ที่ทางรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน com ตอนนี้ได้ปิดรับลงทะเบียนแล้ว ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14 ล้านคน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ และจะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1จุด6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้อง และได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!