ชาวบ้านพากันทดสอบ หลังฉี ด วั คซี นกันโ ค วิ ดดูดเหรียญ ช้อน

วันที่ 11 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีกลุ่มชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพะเยาต่างพากันและ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ไปฉีดวัคซีนกันเชื้อโรคโควิด 19 มาแล้ว บางคนมีอาการ คั่นเนื้อคั่นตัว เป็นไข้ปวดแขน

บางคนไม่มีอาการปวดหรือ มีไข้ มีทั้งฉีด ซีโนแวก แอตร้าเซนิก้า ซิโนฟาม มาแล้ว ต่างพากันได้ทำการทดสอบเอาเหรียญที่เป็นโลหะ และช้อน นำมาแปะติดกับต้นแขนที่ได้ฉีดวัคซีนมาแล้ว ซึ่งผลการทดสอบลองทำดูของชาวบ้านพบว่าได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ระหว่างคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วและคนที่ไม่ได้ฉีด

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!