หมอโอภาส เผย ไทยฉี ด วั ค ซี นโ ค วิ ดแล้ว 40 ล้านโดส พบเสี ยชีวิตจากวัคซีนแค่รายเดียว

หมอโอภาส เผย ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 40 ล้านโดส พบเสียชีวิต 628 ราย พิจารณาแล้วเกี่ยวข้องกับวัคซีนจริงๆแค่รายเดียว จากภาวะลิ่มเลือดอุดตันร่วมเกล็ดเลือดต่ำ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.2564 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยวัคซีนโควิด 19 แล้วเกือบ 40 ล้านโดส คาดว่าสิ้น ก.ย.นี้น่าจะฉีดได้ 45 ล้านโดส จากการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนโควิด 4 ตัวที่ใช้ในไทย ใช้มากที่สุดคือ แอสตร้าเซนเนก้า ตามด้วยซิโนแวค ซิโนฟาร์ม และไฟเซอร์ พบว่าผลข้างเคียงคล้ายกัน คือ ไข้ ปวดศีรษะ เวียนหัว ถือว่าไม่รุนแรง พัก 1-2 วัน ทานยาลดไข้แก้วิงเวียนก็ดีขึ้น

แต่ที่เราติดตามคืออาการรุนแรง โดยเฉพาะการแพ้วัคซีน ซึ่งซิโนแวคพบ 24 ราย คิดเป็น 0.1 ต่อแสนโดส รักษาหายปกติทุกราย, แอสตร้า พบ 6 ราย คิดเป็น 0.04 ต่อแสนต่อโดสหายเป็นปกติ, ซิโนฟาร์ม พบ 193 ราย คิดเป็น 4.46 ต่อแสนโดส แต่ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติม เพราะการฉีดยังไม่มากพอ

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!