สุ ดย อด ไอเดี ย 3 วิธี ง่า ยๆ “ป ลูกอะโ วคา โ ด” ข้า งรั้ วบ้ า น ไว้กิ นเ อง

อะโวคาโด้ เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มาก และดีต่อสุขภาพร่างกาย สำหรับใครที่อยากจะปลูกไว้ ท า น เองในบ้านก็ทำได้เหมือนกันนะ เพียงคุณมีพื้นที่สวนขนาดย่อมๆ เสียหน่อย เพราะ ค ว า ม สู ง ของต้นอะโวคาโดจะมี ข น า ด ประมาณต้นมะม่วง

ถ้าปลูกในพื้นที่น้อยไป อาจจะแออัดไป ซักหน่อย ถ้ า ห า ก ต้นพันธุ์เล็กก็ปลูกระยะ 6 เมตร/ต้น ถ้าพันธุ์ใหญ่ก็ 8 เมตร/ต้น เป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องดูแลเอาใจอะไร ย า ก มาก ม า ย เลย

3 วิธีการปลูกอะโวคาโด

1 นำเมล็ดลงดิน

ขุดหลุม พรวนดิน ใส่ขุย ม ะ พ ร้ า ว ลงไป จ า ก นั้นกดเมล็ดอะโวคาโดลงให้จมดินเพียงครึ่ง ไม่ต้องกลบดินตาม ปล่อยให้เมล็ดเปลือยไว้แบบนั้น แล้วรดน้ำให้ชุ่มเช้า – เย็น ทุกวัน

2 วิธีเพาะ ร า ก ในน้ำ

ให้ใช้ไม้จิ้ ม ฟั นเ สี ย บรอบ เ ม ล็ ด เลย แล้วก็เอาไปวางแช่น้ำบน ป า ก แก้ว หรือปากขวดก็ได้ โดยให้เมล็ดแช่อยู่ในน้ำสูงประมาณ 1 นิ้ว รอจนกว่ารากจะ ง อ ก ค่อยเอาไปปลูก

3 เพาะเมล็ด

ห่อด้วย ก ร ะ ด า ษ ชำระ (ควรเลือกกระดาษชำระที่ไม่มี ส า ร เคมีปนเปื้อน ห า ก มีสารเพิ่มกลิ่นหอม หรือ สารเพิ่มความ ข า ว จะทำให้เมล็ดเน่า) วิธีห่อคือ ใช้กระดาษชำระมาห่อ เ ม ล็ ด เพียงครึ่งลูกแล้วจุ่มน้ำจนชุ่ม ป ล่ อ ย ให้งอก ในกรณีนี้การเพาะเมล็ดลงดินอาจจะดีกว่าการแช่เมล็ดในน้ำก่อน

วิธีการดูแล ก็ง่ายแสนง่าย

– ก า ร เตรียมดิน ให้เตรียมดินร่วนปนทรายผสมขุยมะพร้าว หรือ กาบมะพร้าว สับ เพื่อที่ดินจะระบายน้ำได้ดี เ มื่ อ ย้าย ต้นกล้าลงดิน พึงระวังน้ำท่วม ร า ก

– อะโวคาโดชอบ แดดจัด แต่ไม่ ช อ บ ร้ อ น อบอ้าว ควรตั้งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก หรือ ปลูกลงดินที่แสงแดดไม่จัด ม า ก หรือ ติดสแลน (ตาข่ายกรองแสง) หรือ อาจจะปลูกแซมกับ พื ช ยื น ต้นชนิดอื่นให้ช่วยพรางแดด ก็ได้เช่นกัน

– ในระยะที่ปลูกอะโวคาโดใหม่ๆ ควรให้น้ำแก่ต้นอะโวคาโดเพื่อให้ต้นเจริญเติบโตและมีราก แผ่กระจายโดยควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ดินชุ่มแต่อย่าให้น้ำขัง เพราะจะทำให้รากเน่าต้นตายได้

– เ มื่ อ ต้ น อ่ อ น ในกระถางสูงได้ 6 -7 นิ้วให้ตัดยอด ออก เพื่อเร่ง ก า ร แตกยอดใหม่ และเมื่อสูงได้ 12 นิ้ว ให้เด็ด ย อ ด อ่ อ น ออก เพื่อให้ แ ต ก ยอดใหม่เพิ่มเรื่อยๆ จะให้พุ่ม ทรงสวย

– ต้นอะโวคาโด ที่ปลูกใหม่จนถึงระยะก่อนออก ด อ ก และติดผลจะตัดแต่งกิ่งเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ต้องตัดแต่งกิ่งเลย ยกเว้นตัดแต่งกิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะ พุ่มต้น

– เมื่อต้นสูง 1 เมตรใส่ปุ๋ยบ้าง 1 – 2 เดือน/ครั้ง ค อ ย ห มั่ น ระวังกำจัดวัชพืชรอบๆ โคนต้นจะมา แ ย่ ง อ า ห า ร ต้นจะไม่โต เพียง 3 ปี ก็สามารถให้ผลเก็บกิน ได้แล้วค่ะ

ชมคลิป วิธีเพาะเมล็ด อะโวคาโด

ชมคลิป การเพาะเมล็ดอะโวคาโด แบบลง ดินและในน้ำ