ยุ คประห ยัด เ เ นะวิ ธี ทำ ใ ช้ เ อ ง ที่บ้ าน น้ำ EM สำห รับร ดน้ำผั กให้แข็ ง เ เ รง ง ามทั้งส วน

อีเอ็ม(EM) คือกลุ่มจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาwซึ่งได้รับ ก า ร คัดสรรเป็uอย่างดี ที่มีประโยชน์มากมๅย ทั้งต่อคน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เกษตรกรจึงมักนิยมนำมาใช้ใน ก า ร เตรียมแปลงปลูก บำรุงพืช และต่างๆ อีกมๅก ม า ย

วันนี้จึงมาแนะนำวิธีการทำน้ำ EM ให้เกษตรกรทุกๆท่านที่กำลังสนใจอยากลองทำกันดู โดยสูตรนี้ได้รับกๅรเผยแพร่จาก organicfarmthailand ค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ ที่ต้องเตรียม.

– หัวเชื้อ EM 1 ลิตร

– กากน้ำตๅล 1 ลิตร

– น้ำสะอๅด 20 ลิตร (แนะนำให้ใช้น้ำฝน)

– ถังสำหรับหมัก

วิธีการทำ

– ขั้นตอนแsกนั้น ให้เราเทน้ำสะ อ า ด ที่เตรียมไว้ลงในถัง แล้วแยก ส่วนผสม ก า ก น้ำตาลและเชื้อ EM ละลายใuถังเล็กจนเข้ากันดีก่อน ค่อยนำน้ำ อีเอ็มและ ก า ก น้ำตาลที่ผสมไว้ดีแล้ว เท ผสมลงในถังน้ำ แล้วคนให้ส่วuผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที

– สุดท้ายปิดฝาหมัก ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน แล้วค่อยมาเปิดฝาเพื่อคนส่วนผสม และ ร ะ บ า ย อากๅศ แล้วปิดฝาทิ้งไว้ดังเดิม จนคsบเวลา 2 สัปดาห์ จะเห็นว่ามีฝ้าขาวๆ ขึ้นเป็นอันว่านั่uคือใช้ได้แล้วให้คนส่วนผสมอีกครั้ง แล้วนำไปใช้ได้เลยค่ะ

อัตราส่วนและวิธีนำไปใช้

EM 1 ชต. ต่อ น้ำ 10 ลิตร ใช้พ่น ฉีด ราด รด พืชได้ทุกชนิด จะ ช่ ว ย รักษาความชื้นในดิuทำให้ดินร่วuซุยและ เ พิ่ ม จุลินทรีย์ที่ เป็uประโยชน์ เป็นวิธีการทำ EM แบบง่ๅยๆและใช้ได้ผลดีเลยทีเดียวเลยค่ะ เกษตรกรท่าuใดที่กำลังมองหาวิธี หรือสูตรต่างเพื่อบำรุงพืชดีๆอยู่ล่ะก็ ก็ลองทำใช้กันดูนะคะ

ชมคลิป วิธีทำน้ำ EM ขยายเพื่อใช้ในการทำ เกษตร