กรมพัฒฯ แจกเงินเยีย วย า 2,000 ให้เฉพราะ เด็ก คนพิการ คนชรา และผู้เดือดร้อน เท่านั้น !

เปิดระเบียบเกณฑ์ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ แจกเงินเยียวยา 2,000 ให้ 4 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก คนพิการ คนชรา ผู้เดือดร้อนโควิด 19 ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้

ทีมงานข่าวอมรินทร์ ทีวี และ INN รายงานว่า นางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และโฆษกกระทรวง พม.

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!