“ออมสิน” และ “ธ.ก.ส.” นัดทำสัญญากู้เงิuฉุกเฉิน 7 พ.ค. (วันพรุ่งนี้เท่านั้น)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน เตรียมความพร้อมให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” ขอสินเชื่อในโครงการ “สินเชื่อฉุกเฉิน” โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

ซึ่ง ณ ตอนนี้ทาง ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ทำการปิดรับลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากเต็มวงเงินที่ธนาคารตั้งไว้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!