กระทรวง! ช่วยเหลือกลุ่มคนไม่ได้รับ 5,000 เราไม่ทิ้งกัน ทุกซอกทุกมุมประเทศ

มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือคณะกรรมการช่วยเหลือปลัด 10 กระทรวง ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่น

โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกัน

โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้าน รวม 13 ล้านคน

นอกจากการช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุและคนไร้บ้านแล้ว จะขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต

แต่ไม่ได้นับรวมนิสิตนักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19

affaliate-2

รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาทิ ลิเก ลำตัด ที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา และบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา อย่าง นักกีฬา นักมวย เป็นต้น

ซึ่งอาจช่วยเหลือเหมือนกับเงินช่วยเหลือกลุ่มอาชีพอิสระเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือน แต่ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเงินช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน

โดยในเบื้องต้น พม.จะเข้าช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง จำนวน 13 ล้านคน

affaliate-2

โดยแจกเงินให้คนที่ไม่สารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 3,000 บาท เช่นเดียวกับผู้ได้รับเบี้ยผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 1,000 บาท จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2000 บาท และผู้สูงอายุก็จะได้เพิ่มจากเบี้ยคนชราอีกคนละ 1,000 บาท

ส่วนคนไร้บ้าน จะไม่แจกเป็นเงิน แต่จะช่วยหาที่พักอาศัยและอาหารการกินให้แทน ส่วนอาชีพนาฏศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทหรือไม่

แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติม ทั้งหมดเป็นมาตรการเบื้องต้น หลังจากที่ช่วยเหลือเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ให้กับประชาชน

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!