ข่าวดี คลังประกาศแล้ว 3 กลุ่มใหม่ล่าสุด ที่จะได้รับเงิน 15,000 บาท

1 พฤษภาคม 63 นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 หรือคณะกรรมการปลัด 10 กระทรวงว่า

ที่ประชุมเห็นชอบ แนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมผู้ได้รับผลกระทบ ในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มตกหล่น กลุ่มเครือข่ายทางวัฒนธรรมและบุคคลกร ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา โดยให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกลับไปทำตัวเลข นำเสนอมายังกระทรวงการคลังก่อนกลางเดือนพ.ค.

โดยกลุ่มเปราะบาง กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแนวทางช่วยเหลือ 13 ล้านคน วงเงิน 3.9 หมื่นล้านบาท ทั้งเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้บ้าน ซึ่งในที่ประชุมมอบให้พม.

ไปดูแนวทางช่วยเพิ่มในกลุ่มตกหล่นคือ คนชายขอบ คนเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ต บุคคลล้มละลาย การดูแลช่วยเหลือแตกต่างกัน แล้วแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ส่วนกลุ่มเก็บตกที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ คือ กลุ่มข้าราชการบำนาญได้รับเงินจากรัฐ ขายของออนไลน์ไม่ช่วย เพราะขณะนี้ยังค้าขายได้ พนง.รัฐวิสาหกิจมีแนวทางช่วยเหลือของแต่ละรัฐวิสาหกิจ

ส่วนผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพและนักศึกษาจบใหม่ เพราะขณะนี้มีตำแหน่งรองรับกว่า 1 แสนตำแหน่ง ดังนั้น อยากให้ไปหางานทำมากกว่า ในกลุ่มเปราะบางก่อนหน้านี้

affaliate-2

ครม.เพิ่มให้ในกลุ่มคนพิการ 2 ล้านคน ได้รับเงินเพิ่มอีกเดือนละ 1 พันบาท ส่วนผู้สูงอายุอาจได้เพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาท

ขณะที่คนไร้บ้าน พม.จะช่วยหาที่อยู่ให้ ส่วนแม่ที่ ลำบากไม่มีเงินซื้อของให้ลูก กลุ่มนี้จะช่วยดูแลให้ แต่จะไม่ได้ถึงเดือนละ 5000 บาท เท่ากับอาชีพอิสระและเกษตรกร เนื่องจาก รัฐให้ความช่วยเหลือมาตลอด และไม่ใช่ผู้ที่สูญเสียรายได้เหมือนอาชีพอิสระ ดังนั้นการช่วยเหลือจะไม่เท่ากัน นายประสงค์กล่าว

นายประสงค์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มตกหล่นเครือข่ายทางวัฒนธรรม เช่น ลิเก ลำตัด กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวมรวมมา รวมถึงบุคคลกรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬา

affaliate-2

เช่น นักกีฬา นักมวย ขณะนี้ต้องหยุดทำงาน ใน 2 กลุ่มนี้การช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ 5000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และต้องไปดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันหรือไม่ ถ้ายังกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้

นายประสงค์ กล่าวว่า การช่วยเหลือจะใช้เงินจาก พรก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท กลุ่มเปราะบางมีมาตรการช่วยเหลือไปก่อนหน้านี้คือ กลุ่มคนพิกา ร แต่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ให้พม.กับไปการดูแลเพิ่มเติม รวมถึงดูงบประมาณใหม่ ถ้าเสนอมาเร็วพร้อมจ่ายเงินให้ทันทีในกลางเดือนพ.ค. ผ่านกรมบัญชีกลาง บางส่วนมีการขึ้นทะเบียน และมีการดูแลจากภาครัฐอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว

นายประสงค์กล่าวว่า แรงงานทั้งประเทศ ซึ่งมี 39 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศ 66.5 ล้านคน ซึ่งในจำนวนแรงงาน 39 ล้านคนนั้น เป็นแรงงานในระบบประกันสังคม 11 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 16 ล้านคน เกษตรกร 10 ล้านคน เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 ล้านคน

ดังนั้น มองว่ามาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและตกหล่น จะสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ครบทุกคน

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!