เช็กวัน เงินเข้าบัตรคนจน เดือนพฤษภาคม เงินเข้า 3 วัน ดังนี้จร้า

ทีมข่าวได้รับรายงานว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เตรียมเช็กปฏิทินเงินเข้าเดือนพ.ค. 63 ว่ารัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ตามมาชมกันเลยจ้า

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 1 พ.ค. 63

เงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ได้คนละ 200 – 300 บาท/เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาท/เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

affaliate-2

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 15 พ.ค. 63

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จะได้รับเงิน 50 – 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้

รายได้ 0 – 30000 บาท/ปี ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท

affaliate-2

รายได้ 30001 – 100000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

เงินคืนภาษี 5% ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย เช่น

จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท

จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บาท

affaliate-2

จ่ายผ่านบัตรฯ 1000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 18 พ.ค. 2563

เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาท/ครัวเรือนต่อเดือน

ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA

สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้น กรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

ขอบคุณที่มา Kapook

affaliate-2

error: Content is protected !!