ครม. อนุมัติแล้ว 3 กลุ่ม ที่จะได้รับเงินช่วยเกษตรกร 15000 บาท

จากกรณี ครม. เห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก covid-19 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอไป โดยจะมีการจ่ายเงินรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ได้ตอบคำถามว่า ในเมื่อ ครม. อนุมัติเงินช่วยเกษตรกรแล้ว แล้วเกษตรกรจะต้องทำตัวอย่างไร ต้องไปที่อำเภอหรือไม่ มาดูกันเลย

1 ตรวจเช็กสถานะเกษตรกร

ตรวจเช็กสถานะเกษตรกร ขั้นตอนแรกคือ เช็กสถานะได้ ที่นี่ จากนั้นจึงจะทราบว่าเป็นกลุ่มไหน

หากข้อมูลขึ้นว่า ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563 แสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 เกษตรกรรายเก่า : ทำเกษตรเป็นประจำ มีชื่ออยู่แล้ว

affaliate-2

หากข้อมูลขึ้นว่า ไม่พบกิจกรรม หรือ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2559 ถึง 2561 แสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 เกษตรรายเก่า : ทำเกษตรเป็นประจำ แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน

หากท่านเป็นเกษตรรายใหม่ เพิ่งมาทำเกษตร หรือเพิ่งมีชื่อในฐานข้อมูล แสดงว่าท่านจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3

2 ท่านอยู่กลุ่มไหน

affaliate-2

1 เกษตรกรรายเก่า ทำเกษตรเป็นประจำ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ข้อมูลขึ้นว่า ปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ 2563

เกษตรกรกลุ่มนี้ คือ เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ลงทะเบียนเกษตร เป็นประจำทุกปี จนสถานะเป็น ปี 2562 แล้วกรณีที่สถานะ เป็น ปี 2562 และมีบัญชี ธกส. แล้ว ให้ท่านรออยู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของ ธ.ก.ส. ก็สามารถรอรับเงินได้เลย

2 เกษตรรายเก่า ทำเกษตรเป็นประจำ แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลขึ้นว่า ไม่พบกิจกรรม หรือ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2559-2561

affaliate-2

เกษตรกรกลุ่มนี้ คือเกษตรกรที่ไม่เคยมาปรับปรุงข้อมูลเลย หากปัจจุบันท่านยังเป็นเกษตรกรอยู่ ให้ดาวน์โหลด แบบคำร้อง ทบก 01 ดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกให้เป็นปัจจุบัน

3 เกษตรกรรายใหม่

กรณี เกษตรกร รายใหม่ รัฐบาลจะช่วยเหลือคนที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ถ้าตรวจดูแล้วว่า เอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ให้ดาวน์โหลดแบบ ทบก 01 ที่นี่ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นให้ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอขึ้นทะเบียนรายใหม่ ต้องขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

กรอกเอกสารแล้ว ทำอย่างไร

ให้สอบถามผู้ใหญ่บ้านว่า เจ้าหน้าที่เกษตรให้ส่งเอกสารที่ไหน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เกษตรโดยตรง

จะขอเป็นเกษตรก่อน แล้วค่อยกลับไปปลูก ได้ไหม

ไม่ควร แบบนี้ท่านจะเสียเวลาเปล่าๆ

affaliate-2

error: Content is protected !!