ข่าวดี ครอบครัวเกษตรกรเฮ รับเงิน 2 เด้ง

วันที่ 29 เมษายน 2563 ทีมข่าว ได้รับรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืนหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือ 5000 บาทว่า

ขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม 10.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 2.6 ล้านคน จ่ายเงินให้ต้นเดือนพ.ค. คนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน 2 เดือน คือเดือนเม.ย.และพ.ค. รวมคนละ 1 หมื่นบาท หลังจากนั้นรับในเดือนมิ.ย.อีก 1 เดือน

ดังนั้นกระทรวงการคลังจำเป็นต้องขอมติครม.ในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน 16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน 14 ล้านคน

ตรงนี้เป็นการขอมติครม.เพื่อบริหารการเงิน เพราะ 2.6 ล้านคน ถ้าจ่าย 2 เดือน นับรวมเป็น 5.2 ล้านคน ดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อน เพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุด

นายลวรณกล่าวว่า สำหรับการเยียวยาเกษตรกร รัฐบาลเห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระ ควรให้เงินช่วยเหลือ 5000 บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วย โดยไม่ไปตัดสิทธิของครอบครัวนั้น

affaliate-2

ในส่วนนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถยื่นทบทวนสิทธิ และหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกรได้ แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระ

ทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิเราไม่ทิ้งกัน และให้ไปรับเงินเยียวยาในกลุ่มเกษตรแทน ซึ่งได้รับเงินเท่ากัน 5000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!