ข้อความใหม่จาก เราไม่ทิ้งกัน ตั้งแต่ 29 เมย ถ้าได้รับข้อความนี้ แสดงว่าผ่าน

วันที่ 28 เมษายน 2563 มีรายงานว่า ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid 19 หลังปิดรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านมา

ซึ่งดำเนินการครบ 1 เดือน พบว่ามีจำนวนการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน รวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ หักการลงทะเบียนซ้ำออกแล้วเหลือ 24 ล้านราย จำนวนนี้เป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตน

จากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7 ล้านราย ทำให้คงเหลือผู้ที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน 22.3 ล้านราย

กระทรวงการคลัง ได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับเงินcovid-19 แล้ว พบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ จากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว

แบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 4.2 ล้านราย เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือผู้รับเบี้ยหวัด และผู้ประกันตน ที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม 1.1 ล้านราย และมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.5 แสนราย

affaliate-2

ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย โดยโอนเงิน ให้ไปแล้วจำนวน 7.5 ล้านราย

ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 เมษายน 2563 และในวันที่ 30 เมษายน นี้ จะมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย

จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงิน ของรอบเดือนเมษายนรวมด้วย รวมเป็น 2 เดือน

affaliate-2

ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการ อย่างรวดเร็ว

affaliate-2

affaliate-2

error: Content is protected !!