คลังเผย 9 สถานะล่าสุด รับเงิน 5000 ชัดเจน ได้ หรือ ไม่ได้

เรียกได้ว่ายังคงเป็นที่สงสัยสำหรับผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ขอรับเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพราะในขณะที่บางคนได้รับการตรวจสอบสถานะว่าผ่านเกณฑ์และได้รับเงินแล้ว แต่บางคนอาจจะติดขั้นอยู่ในบางขั้นตอน

ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

ซึ่งสถานะค้างว่าตรวจสอบอยู่นานหลายวัน และบางคนได้รับสถานะว่าตกเกณฑ์ พร้อมยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ทางออนไลน์ ผ่านช่องทาง ยื่นทบทวนสิทธิ์ ไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าความคืบหน้าที่จะได้สิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นอย่างไร

1.อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)

ความหมาย : ได้รับสิทธิ์รอการโอนเงิน

affaliate-2

2.อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ความหมาย : อยู่ในกระบวนการคัดกรอง

affaliate-2

3.ไม่สามารถทำรายได้ต่อได้

ความหมาย : ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ (ปิดลงทะเบียนวันที่ 22 เม.ย. 63 เวลา 24.00 น.)

4.ท่านได้รับสิทธิมาตรการ 5,000 บาท

affaliate-2

ความหมาย: ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้

5.ท่านได้รับสิทธิ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน โปรดเปลี่ยนแปลงวิธี/ ข้อมูลการรับเงิน

ความหมาย: ได้รับสิทธิ์ แต่ให้เข้าไป “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” ด้วยการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ผ่าน Mobile Banking หรือ ตู้ ATM

6.นำส่งข้อมูลเพิ่ม

ความหมาย: ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพของผู้ลงทะเบียน

7.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม

ความหมาย: ระบบกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้นำส่งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงานและอาชีพ

8.ไม่ได้รับสิทธิ (พร้อมเหตุผล)

ความหมาย: ไม่ได้รับสิทธิ เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ แต่สามารถยื่นอุทธรณ์ทางออนไลน์ ด้วยช่องทาง ยื่นทบทวนสิทธิ

9.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ

ความหมาย: ระบบได้รับการขอยื่นทบทวนสิทธิ์จากคนที่ตกเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองแล้ว หลังจากนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจสอบกรุณาเตรียมหลักฐานการประกอบอาชีพให้พร้อม

affaliate-2

error: Content is protected !!