อั ปเดต เป๋ าตัง แล้ว แต่ยื นยันตั วตนไม่ได้ มีวิธี

จากกรณีที่หลายคนได้สิ ทธิในโค รงการ เร าช นะ แต่ไม่สามารถยืนยันตั วตนในแอปฯ เป๋าตัง ได้ ซึ่งทางธนาค ารกรุงไทย ก็ชี้แจงว่า
ต้องรอให้มีการอั ปเด ตแอ ปฯ รอบใหม่ก่อน ซึ่งหลังจากอั ปเดตแอปฯ จะมีแบนเนอร์เร าช นะขึ้นมา เพื่อให้เข้าไปยืนยันตั วตนอีกครั้ ง

โดยการอั ปเด ตดังกล่าวเ กิดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เว อร์ชั่น 10.32.0
ล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพั นธ์ 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า หลายคนที่ได้สิ ทธิโครงการเร าช นะ แม้มีการอั ปเด ตแอปฯ แล้ว
ก็ยังไม่สามารถยืนยันตั วตนได้ ซึ่งแต่ละคนจะพบปัญ หาต่าง ๆ นานา ดังนี้

อ่านเนื้อหาต่อ คลิก

affaliate-2

error: Content is protected !!