119องค์กร เสนอ นายกฯ เพิ่มเงินอุดหนุนบุตรจาก 600 เป็น 2000

119 องค์กรเสนอ นายก ปกป้องดูแลบุตรหลานของท่านในยุค CO VID ผ่านนโยบายเงินอุดหนุนบุตรถ้วนหน้า จากเดิม 600 บาทเป็น 2000 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 12 เดือน ครอบคลุมเด็ก 3จุด538 ล้านคน ใช้งบฯ 84924จุด88 ล้านบาท คิดเป็น 0จุด5เปอร์เซ็น ของ GDP เท่านั้น

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนบุตร แบบถ้วนหน้า 119 องค์กร ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้อเสนอ ปกป้องดูแลเด็กเล็กในสถานการณ์วิกฤติ CO VID ด้วยนโยบายเงินอุดหนุนบุตรถ้วนหน้า

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เห็นชอบโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิด อายุ 0ถึง6ปี เดือนละ 600 บาท แก่บุตรที่อยู่ในครอบครัวที่ฐานะไม่ค่อยดี

โดยมีการลงทะเบียนและมีการคัดกรอง รายได้เฉลี่ยของครอบครัวไม่เกิน 100000 บาทต่อปี แม้จะมีข้อดีกว่าเดิมจากที่จำกัดรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน 36000 บาทต่อปี

affaliate-2

แต่องค์กรภาคประชาสังคมด้าน ผู้หญิง ขบวนแรงงานทั้งในและนอกระบบ และสถาบันวิชาการ ได้มีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ยืนยันข้อเสนอที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ขอให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินอุดหนุนบุตร แบบถ้วนหน้า อย่างน้อย 0ถึง6 ปีเดือนละ 600 บาท

เหตุผลที่ชัดเจนในการสนับสนุนนโยบายเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า คือ มีผลการวิจัยทั่วโลกยอมรับว่า 0ถึง6ปี เป็นช่วงวัยที่เป็นการลงทุนพัฒนาทรัพย ากรมนุษย์ที่คุ้มค่าที่สุด

สำคัญที่สุดในช่วงชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตและ ศักยภาพมนุษย์ที่แข็งแกร่งในอนาคต เป็นการสร้างต้นทุนต่อความฉลาดทางสติปัญญา IQ และความฉลาดทางอารมณ์ EQ ซึ่งจะส่งผลต่อเด็กในวัยเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต และการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว

อ้างอิง komchadluek

affaliate-2

ขอบคุณ คมชัดลึก

affaliate-2

error: Content is protected !!